Softwarové konzultace

Naši odborníci jsou vám k dispozici pro odborné konzultace v oblasti vývoje softwarových řešení. Pomůžeme vám při analýze a návrhu nových či již existujících softwarových řešení, tak aby co nejlépe splňovaly vaše požadavky.

Cílem našich odborníků není navrhovat drahá dokonalá řešení, ale jen taková řešení, která splňují vaše požadavky s co nejnižšími náklady a mají pro vás vysokou přidanou hodnotu v dané chvíli. Rychlost uvedení přidané hodnoty softwaru pro naše zákazníky (Time to Market – TTM) je pro nás klíčový parametr při analýze či návrhu.

Nabízíme jednoduše implementovatelnou metodologii pro správu a optimalizaci vašich systémových procesů. Při analýze a návrhu systémů nabízíme možnost aktivní spolupráce s konzultanty z oblasti řízení jakosti. Za tímto účelem spolupracujeme s předními poradci systémů řízení jakosti (ISO, QMS, EMS).