Softwarová integrace

Hlavním zaměřením naší společnosti jsou analýzy a návrhy integrace nových či již existujících softwarových řešení. Naším cílem je vytvářet taková technická řešení, která splňují požadované parametry a která mají vysokou přidanou hodnotu pro naše zákazníky.

Při našich řešeních využíváme především technologie .NET a J2EE v závislosti na dané platformě a na daném účelu. Při návrhu se snažíme využívat volně dostupné technologie, tak abychom naše zákazníky zbytečně nezatěžovali licenčními poplatky.

Jako integrační platformu doporučujeme JBoss technologie vzhledem k jejich možnostem vytváření, integrace a provozování služeb v prostředí architektury orientované na služby (SOA) a také vzhledem k jejich bezkonkurenční ceně v porovnání s jinými integračními platformami.

Z komerčně prodávaných špičkových integračních platforem mame zkušenosti s platformou Tibco, kterou můžeme jen doporučit. Bohužel u této platformy jsou dost vysoké pořizovací náklady.

Máme zkušenosti s integrací následujících systémů:
  • Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM)
  • Objednávkové systémy
  • Billingové systémy
  • ERP systémy
  • Datové sklady