Nejlepší pojištění softwaru

Čím dál častěji jsou počítačové systémy jako CRM, BSS, ERP či MES pro firmu životně důležité. Sotva jim systém na chvilku vypadne, tak spoustu lidí přestává pracovat a každá minuta výpadku stojí hodně peněž.

Chytří majitelé firem toto samozřejmě vědí, a proto se snaží tomuto jakkoliv předcházet. Cloudové řešení dnes za nás řeší to, že nemusíme mít IT odborníky, kteří se o naše servery starají 24 hodin denně. Pořád sice zůstane riziko závislosti na internetu, ale i to se dá minimalizovat s více nezávislými poskytovateli připojení. Pokud máme ale nějaký software, který třeba historicky anebo z nějakého jiného důvodu nemůže běžet v cloudu, tak nám nezbývá, než se postarat o to sami. Existují různé možnosti od jednoduché zálohy, duplicitních serverů, až po plné disaster recovery řešení na různých lokalitách. Člověk si pak vždy musí zvolit, co je pro něj výhodnější, jestli krátký výpadek anebo radši investovat hodně peněz do robustního řešení.

To jsme se ale bavili jen o hardwarových problémech, kdy systém z nějakého důvodu neběží. Neméně důležité také je, přemýšlet nad situacemi, kdy systém sice běží, ale přestane mi fungovat z nějakého důvodu podpora daného systému. Větší systémy nejsou boty a bez podpory to prakticky nejde.

Jak se tedy nejlépe zajistit před takovými situacemi:

 • Můj dodavatel zkrachuje
 • Můj dodavatel softwaru změní neúnosně cenovou politiku
 • Mého dodavatele někdo koupí a kvalita se změní
 • Mého jediného programátora přejede auto
 • Klíčový programátor či celý tým mého dodavatele odejde od dodavatele
 • Moje firma vyroste a potřebuji lepší robustní systém
 • Konkurence má lepší systém a já ji musím dohnat
 • Můj klíčový software již není dále podporován od dodavatele

Proti těmto situacím je nejlepší se pojistit takto:

 • Mít seznam všech možných dat, které v systému mám, jak spolu souvisí a jak jsou důležitá (must have) či o které v případě nouze mohu přijít (nice to have).
 • Všechna data, o které nesmím přijít, tak musí být ze systému exportovatelná. Je třeba se s dodavatelem softwaru na tomto dohodnout a nekompromisně to chtít tak, abyste k tomu nepotřebovali jeho součinnost! Je také třeba mít popis těchto dat.
 • Pokud mám software na míru, tak musím mít někde popsaný, co přesně a jak používám a co z toho se mi na tom líbí a co vysloveně musím mít (must have) a co mohu oželet (nice to have). V případě potřeby pak mohu snadněji hledat náhradního dodavatele.
 • Pokud to jde, tak si vybírám standardní softwarové produkty, které běžné věci dělají stejně jako ostatní. Migrace pak na konkurenční produkt bude jednodušší. 
 • Volím si takové produkty, které mají k dispozici API pro napojení na další systémy. Nejlépe aby všechny klíčové funkcionality, co potřebujete, byly k dispozici na tomto API. V případě nouze, pak budu moci vytvářet dodatečnou logiku mimo daný systém.
 • Zajistěte si administrátorský přístup k databázi.
 • Pokud to jde, tak nezávist na jednom dodavateli softwaru a pokud to jinak nejde, tak investujte do pravidelných nezávislých auditů.
 • U software na míru chtějte po dodavateli zdrojové kódy.
 • Větší firma neznamená vždy větší jistotu. Spíš koukejte na to, jestli daný software je u dodavatele klíčový produkt anebo jen okrajový produkt, který může kdykoliv zaříznout.
 • Pokud to jde, tak volím open source řešení, které je široce používané a má velikou komunitu. Pozor ale na open source produkty hodně upravené na míru, tam se pak ta výhoda veliké komunity ztrácí.
 • Mít ve firmě člověka, který systému rozumí a je za něj zodpovědný.
 • Mít dobře napsanou support smlouvu, kde myslím na předchozí body.
Autor: Ing. František Daněk
LinkedIn